ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ημερομηνία:   10-09-2018

Αρ. Πρωτ.: 392

 

Έχοντας υπόψη τη με  αριθμό 607.5/564.1/10/29471 του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

Καλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει κλειστή προσφορά που θα αφορά

  • Προμήθεια κλιματιστικού 18000 btu (με CPV: 42512000-8 κλιματιστικές εγκαταστάσεις)
  • Απεγκατάσταση υπάρχοντος κλιματιστικού μηχανήματος και εγκατάσταση του στο γραφείο του Διευθυντή
  • Εγκατάσταση ανεξάρτητης ηλεκτρικής γραμμής από τον πίνακα με δικό του καλώδιο και ασφάλεια για την παροχή της κλιματιστικής μονάδας.
  • Προστασία της εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας προς αποφυγή φθοράς και κλοπής μια ειδική γλαβανιζέ κατασκευή η οποία θα περικλείει την μονάδα με αντίστοιχο πλέγμα η οποία θα είναι και λυόμενη για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες όταν χρειάζεται.

 

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (2.480,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ενιαίο φάκελο με την ένδειξη «Κατάθεση προσφοράς για ηλεκτρικές εργασίες  στο ΣΔΕ Αχαρνών»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του ΣΔΕ Αχαρνών (Σπάρτης 1Α, Αχαρνές) από 11/9/2018 έως και 21/9/2018 και ώρες 17.00μ.μ. έως 20.30 μ.μ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : Σ.Δ.Ε. Αχαρνών, τηλέφωνο: 210 2409737, fax : 210 2409737 email: sdeahar@sch.gr

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στα γραφεία του ΣΔΕ Αχαρνών την Παρασκευή 21/9/2017 και ώρα 21.00 μ.μ.

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τιμή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου (Καθαρή αξία) Φ.Π.Α (……%) Συνολική τιμή
     

 

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Η έγκριση της κατακύρωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και τεχνικών Υπηρεσιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για την εξόφληση της προμήθειας, τα παραστατικά θα αποστέλλονται στη Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ./Τ.Π.Υ. & Δ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και πιο συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ 536 με κωδικό 2015ΣΕ53600000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γενικά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *