ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έχοντας υπόψη τη με  αριθμό 607.5/564.1/04/20338 του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

Καλούμε

κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης να καταθέσει κλειστή προσφορά που θα αφορά ηλεκτρικές εργασίες στο ΣΔΕ Αχαρνών CPV50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου. Στις εργασίες περιλαμβάνονται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέου τύπου Led (72 λαμπτήρες), η συντήρηση /επισκευή και επιδιόρθωση παλαιών φωτιστικών συστημάτων και η κατανομή όπου είναι δυνατόν φορτίου, για την καλύτερη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του χώρου.

 

  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 2.400,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε ενιαίο φάκελο με την ένδειξη «Κατάθεση προσφοράς για ηλεκτρικές εργασίες  στο ΣΔΕ Αχαρνών»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του ΣΔΕ Αχαρνών (Σπάρτης 1Α, Αχαρνές) από 4/7/2018 έως και 7/9/2018 και ώρες 17.00μ.μ. έως 20.00 μ.μ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : Σ.Δ.Ε. Αχαρνών, τηλέφωνο: 210 2409737, fax : 210 2409737 email: sdeahar@sch.gr

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στα γραφεία του ΣΔΕ Αχαρνών την Παρασκευή 7/9/2017 και ώρα 20.30 μ.μ.

 

 

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Οι τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τιμή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου (Καθαρή αξία) Φ.Π.Α (……%) Συνολική τιμή
     

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Η έγκριση της κατακύρωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και τεχνικών Υπηρεσιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Για την εξόφληση της προμήθειας, τα παραστατικά θα αποστέλλονται στη Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ./Τ.Π.Υ. & Δ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και πιο συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ 536 με κωδικό 2015ΣΕ53600000 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΑΝΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

          Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

Γενικά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *