Αγγλικά

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Αγγλικής Γλώσσας η εκπαιδευτρια υλοποιεί πρόγραμμα Επαναληπτικών Ενοτήτων Αγγλικής Γλώσσας και Γραμματικής, Καθώς κ εμβάθυνση...